In de Algemene Ledenvergadering van de RKSV Blauw-Zwart op 20 november 2015 is er aan de Sponsorcommissie van Blauw-Zwart goedkeuring gegeven het kledingplan voor de jeugd op te zetten.

 

Dit betekent in het kort dat vanaf seizoen 2016/2017 ALLE jeugdteams van F t/m A in dezelfde tenues hun wedstrijden zullen spelen.

 

Een nieuwe mijlpaal in het bestaan van de club!

 

Per seizoen wordt er € 25 per speler gefactureerd/geïncasseerd, waarvoor de betreffende speler een shirt en een broekje in bruikleen krijgt. Nieuwe leden krijgen éénmalig een bon voor Blauw-Zwart sokken bij LJ Sport Wassenaar. Keepers krijgen uiteraard een keeperstenue.

 

De voordelen van het kledingplan :

 

  • Uniformiteit van de gehele jeugd, zowel voor selectieteams als recreatieteams
  • Uitstraling van de club
  • Altijd een passend shirt en broekje

 

Daarnaast is er een drietal sponsoren gevonden die graag op alle shirts van de Blauw-Zwart jeugd zichtbaar zijn en dit plan voor de club ook nog eens financieel zeer aantrekkelijk maken. Een prachtige win-win situatie dus!

 

Hiervoor veel dank dus aan de sponsoren

 

container hotel logo  bos logo small wbm

 

En onze partner

 

LJSportliggend

 

 

Dit betekent dus ook dat jeugdteams geen eigen shirtsponsor meer kunnen hebben. Uiteraard zijn er nog voldoende andere mogelijkheden om teams te sponsoren, zoals tassen, traingspakken en warming-up shirts. Kijk voor de mogelijkheden op www.blauwzwart.nl/sponsoring  of benader de sponsorcommissie. Hier ook het bijbehorende reglement van het Blauw-Zwart Kledingplan

 

Reglementen Kledingplan Blauw-Zwart jeugd

 

1. Ieder Blauw-Zwart jeugdlid (met uitzondering van Mini’s en Kabouters) neemt automatisch deel aan het kledingplan. Voor het gebruik van het Blauw-Zwart tenue is jaarlijks een huurbedrag van € 25,- verschuldigd. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geincasseerd. Het shirt en broekje blijven ten alle tijden eigendom van Blauw-Zwart

 

2. De tenues worden aan het begin van het nieuwe seizoen via de leider of trainer aangeboden aan de spelers van het betreffende team. Deze zullen worden aangeboden in een teamsporttas, die ook aan het team verbonden blijft voor het hele seizoen (op de tas staat de naam van het betreffende team vermeld).

 

3. Voorraadbeheer, de uitgifte en/of het ruilen van de kleding is in handen van Rob Barnhoorn, te bereiken This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en aanwezig op Blauw-Zwart op vaste tijdstippen, die duidelijk worden gecommuniceerd via teamleiders en website.

 

4. Als een kledingstuk te klein is geworden of versleten/beschadigd, dan kan deze geruild worden bij “Voorraadbeheer Kledingplan”. Aanvragen hiervoor zo veel mogelijk via de teamleider of trainer indienen.

 

5. Ruilen van kleding kan alleen als deze netjes en schoon gewassen zijn.

 

6. Elke speler ontvangt éénmalig een tegoedbon om in de winkel van LJ Sport, Langstraat 57 Wassenaar, een nieuw paar Blauw-Zwart sokken te halen. Sokken die te klein worden of kapot zijn, dienen voor eigen rekening vervangen te worden bij LJ Sport.

 

7. De kleding behorende bij het kledinplan (broek en shirt) is wedstrijdkleding en dus alleen bedoeld voor de wedstrijden. In deze kleding mag dus NIET worden getraind en/of bij andere sportiviteiten of als vrije tijdskleding worden gebruikt. Het is ook niet geoorloofd de kledingstukken uit te lenen aan derden.

 

8. De jeugdleden behoren zuinig om te gaan met de verstrekte kleding en slechts volgens de wasvoorschriften te wassen. Bij voorkeur het wassen centraal per team te regelen.

 

9. Bij beschadiging, vernieling of vermissing van een kledingstuk moet een vervangend kledingstuk worden aangevraagd via de teamleider of trainer die dit verder zal communiceren aan voorraadbeheer. Indien, na beoordeling van bestuur Blauw-Zwart, verwijtbaar gedrag de oorzaak is van de beschadiging, vernieling of vermissing zal het jeugdlid een eigen bijdrage opgelegd worden om de schade die Blauw-Zwart heeft geleden te dekken. Betaling geschiedt altijd vooraf en kan in de kantine van Blauw-Zwart worden gedaan, contact of PIN.

 

10. In verband met de verplichtingen naar onze sponsoren en aangezien we de shirts en broekjes uniform willen houden, mogen er zonder uitdrukkelijk toestemming van het bestuur geen extra uitingen zoals nummers, namen, emblemen, logo’s of iets dergelijks worden aangebracht op de shirts en broekjes.

 

11. Bij een vertrek/overschrijving naar een andere vereniging of als het lidmaatschap van BlauwZwart wordt opgezegd, moeten het shirt èn broekje schoon en in goede staat worden ingeleverd bij voorraadbeheer. De overschrijving of opzegging kan dan ook pas ingaan als alles is ingeleverd.

 

12. Aan het eind van ieder seizoen worden de shirts en broekjes weer schoon en netjes ingeleverd bij de teamleider of trainer, die de shirts weer in de teamtas inlevert bij voorraadbeheer.

 

13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met voorraadbeheer.

sponsor lagerberg

bella schoonmaak

 

maxxus sponsor

BLAUW ZWART 281x280pixels

veteranen-logo

button flyerkledinglijn BlauwZwart 2017

visiefit banner